Rooise wandelingen: Boskant

dinsdag 18 oktober 2016

 
Vervolgdata
dinsdag 15 november 2016, dinsdag 20 december 2016, dinsdag 17 januari 2017, dinsdag 21 februari 2017, dinsdag 21 maart 2017, dinsdag 18 april 2017, dinsdag 16 mei 2017, dinsdag 20 juni 2017, dinsdag 18 juli 2017, dinsdag 15 augustus 2017, dinsdag 19 september 2017, dinsdag 17 oktober 2017, dinsdag 21 november 2017, dinsdag 19 december 2017
Tijd
10:00 tot 12:00 uur
Locatie
De Vriendschap, Past. Teurlingsstraat 30, Boskant