Protocol pilot wandeltocht Wandelsportvereniging OLAT

Algemeen:
OLAT vraagt de wandelaars de volgende uitgangspunten aan te houden:
1. Gebruik steeds je gezonde verstand.
2. Houd 1,5 meter afstand en maak dit ook voor anderen mogelijk.
3. Voorkom rechtstreeks contact met andere wandelaars en vrijwilligers.
4. Tref aanvullende hygiënemaatregelen, zoals handen wassen.
5. Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars, indien nodig wacht dan even op 1,5 meter afstand.
6. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts.
7. Neem zelf voldoende eten en drinken mee voor onderweg.
8. Volg steeds de aanwijzingen op van de OLAT-functionarissen, herkenbaar aan een GEEL hesje.

Voorinschrijven en tijdslots:
Ter voorkoming van drukte op het inschrijfbureau en bij de rustposten is voorinschrijving en betaling via onze website verplicht. Op deze manier kunnen wij coronaproof werken. Daarnaast werkt OLAT met tijdslots. U kunt bij voorinschrijving kiezen uit een van de tijdslots. Is een tijdslot volgeboekt dan moet u uitwijken naar een van de andere tijdslots.
Wilt u samen met anderen wandelen, zorg dan dat u allen voor hetzelfde tijdslot boekt.
Heeft u niet online ingeschreven en betaald, dan verzoeken wij u niet te komen. U mag dan namelijk niet aan de wandeltocht deelnemen.
Door het online inschrijven verklaart u dat u zich zult houden aan het door OLAT opgestelde PROTOCOL voor deze wandeltocht.

Parkeren:
Volg de aanwijzingen op van aanwezige parkeerwachten en vermijd contact met andere wandelaars. In het geval u te vroeg arriveert voor uw tijdslot, wacht dan in de auto (of op een andere rustige plaats) tot 5 minuten voor aanvang van het aan u toegewezen tijdslot. Houd daarbij 1,5 meter afstand van de overige wandelaars.

Startbureau
Alleen in het aan u aangewezen tijdslot wordt u toegelaten tot het startbureau op de startlocatie om daarna met de wandeling te kunnen starten.
Uitgangspunten:
1. Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van het aan u toegewezen tijdslot naar de startlocatie.
2. Wacht buiten op 1,5 meter afstand in het aangewezen vak totdat u van de OLAT-functionaris toestemming krijgt om de startlocatie te betreden.
3. Was uw handen voor het naar binnen gaan van de startlocatie. OLAT stelt hiervoor middelen ter beschikking.
4. Houd 1,5 meter afstand voor het in ontvangst nemen van de routebeschrijving en munten voor de verzorging op onze wagenrusten. U dient de bevestiging van uw voorinschrijving te printen om deze te laten scannen door onze OLAT-medewerkers.
5. Neem binnen in de startlocatie en buiten op het terras de geldende horeca richtlijnen in acht, zoals de 1,5 meter afstand bewaren, en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige horecamedewerkers.
6. Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet uw handen.
7. Verlaat de startlocatie uiterlijk binnen 20 minuten na aanvang van het aan u toegewezen tijdslot.
8. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige OLAT-functionaris, herkenbaar aan een GEEL hesje.

Onderweg
Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars.
Haal niet in op smalle paadjes, maar wacht even tot u weer op een breder gedeelte wandelt.
Houd 1,5 meter afstand bij het passeren en geef even voldoende ruimte als u wordt gepasseerd.

Wagenrusten
In verband met de hygiëne kan OLAT geen brood verstrekken aan de wandelaars. Neem daarom zelf voldoende eten en drinken mee voor onderweg.
Uitgangspunten:
1. Neem plaats in de aangewezen wachtrij en houd daarbij 1,5 meter afstand.
2. Was uw handen voordat u bij de wagenrust een bestelling plaatst. OLAT stelt hiervoor de middelen beschikbaar.
3. Tegen inlevering van een consumptiemunt ontvangt u 1x koffie, thee, bouillon of soep (soep echter alleen bij de laatste wagenrust) en 1 voorverpakte koek.
4. Houd bij de wagenrust 1,5 meter afstand van andere wandelaars.
5. Blijf niet langer dan noodzakelijk bij de wagenrust.
6. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige OLAT-functionaris, herkenbaar aan een GEEL hesje.
7. Indien u wenst te zitten, gebruik dan een van de beperkt aanwezige stoelen en houd 1,5 meter afstand.

Mobiel toilet wagenrust
1. Neem plaats in de aangewezen wachtrij en houd daarbij 1,5 meter afstand.
2. Desinfecteer het toilet alvorens het te gebruiken. OLAT stelt hiervoor de middelen beschikbaar.
3. Laat het toilet schoon achter voor degene die na u komt.
4. Was uw handen voordat u verder gaat met uw wandeling. OLAT stelt hiervoor de middelen beschikbaar.
5. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige OLAT-functionaris, herkenbaar aan een GEEL hesje.

Rustcafé
1. Neem binnen in het rustcafé en buiten op het terras de geldende horeca richtlijnen in acht, zoals de 1,5 meter afstand bewaren, en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige horecamedewerkers.
2. Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet uw handen.

Finishlocatie
1. Neem binnen de finishlocatie en buiten op het terras de geldende horeca richtlijnen in acht, zoals 1,5 meter afstand bewaren, en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige horecamedewerkers.
2. Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet uw handen.
3. Verlaat de finishlocatie bij te grote drukte als u daarom gevraagd wordt, zodat ook de wandelaars die na u komen een consumptie kunnen nuttigen.

Sticker en afstempelen wandel-km-boekje
1. Houd 1,5 meter afstand als er een wachtrij is bij de OLAT-tafel.
2. Neem zelf 1 sticker (inbegrepen bij het inschrijfgeld) van de stapel.
3. Sla voor het afstempelen van het wandel-km-boekje het boekje open op de juiste pagina, zodat de OLAT vrijwilliger niet in contact hoeft te komen met het boekje voor het zetten van de stempel.
4. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige OLAT-functionaris, herkenbaar aan een GEEL hesje.

Noodnummer
OLAT kan u bij een calamiteit vanwege de coronamaatregelen niet komen ophalen. Indien dringend bel dan 112 of anders het noodnummer bovenaan op de routebeschrijving voor overleg. Indien gewenst kan OLAT, op uw kosten, een taxi laten komen om u terug te brengen naar de finishlocatie.

Wij verwachten dat een ieder zich houdt aan bovenstaande afspraken en regels.
Denk aan de gezondheid van onze wandelaars en vrijwilligers.
Het hangt mede van uw gedrag af of OLAT en de andere wandelverenigingen op korte termijn weer wandeltochten mogen organiseren.