OLAT inschrijvingen op onze activiteiten/Register to our activities

 

3 oktober 2021

15e Adventure Store Wandeltocht

9 oktober 2021

IWE: 30e Continental Centurion (100 E.M. = 160,934km) en/of 12e 24 uur van Weert (NL formulier)

9 october 2021

IWE: 30 th Continental Centurion (100 E.M.) and/or 12th 24 hours of Weert (English form)

9 oktober 2021

IWE: 10e 100 km van Weert

9 oktober 2021

IWE: 36e Kennedy-wandeltocht/50 E.M = 80,467 km                                                     

9 oktober 2021

IWE: 50 km wandelen of snelwandelen

17 oktober 2021

55e winterserie vanuit Berghem 

29 t/m 31 oktober 2021

OLAT Wandelweekend Bouillon GEANNULEERD

5 november 2021

23e Nacht van OLAT 110 km

5 november 2021

23e Nacht van OLAT 80 km