OLAT Declaratiebeleid

 

Basis
- Kosten openbaar vervoer 2de klasse;
- € 0.30 per km voor gebruik eigen auto, waarbij we uitgaan van het principe om zoveel als mogelijk met elkaar mee te rijden; t/m 30-6-2022 € 0,25.
- € 0,10 per km voor gebruik eigen fiets.

Bestuursleden
1. Reiskosten die gemaakt worden voor het uitoefenen van de bestuursfunctie, waaronder: 

1.1. (bestuurs)vergaderingen
1.2. bondsactiviteiten
1.3. promotie activiteiten
1.4. representatieve taken
1.5. besprekingen met derden
1.6. inkopen

2. Bij vergadering thuis: maximaal € 10,00 per vergadering voor koffie/thee etc.

Commissieleden
1. Reiskosten die gemaakt worden voor het uitoefenen van de commissiefunctie, waaronder:

1.1. (commissie)vergaderingen
1.2. besprekingen met derden
1.3. inkopen

2. Reiskosten van en naar het evenement indien men daar functioneel aanwezig moet zijn.
3. Bij vergadering thuis: maximaal € 10,00 per vergadering voor koffie/thee etc.

Medewerkers verzorging
1. Reiskosten die gemaakt worden voor het uitoefenen van de functie, waaronder:

1.1. van en naar de startlocatie en/of de plaats van de verzorging
1.2. inkopen
1.3. werkzaamheden magazijn
1.4. ophalen/wegbrengen busje

2. Maximaal 3 consumpties per wandeltocht, af te halen bij hoofd startbureau.

Medewerkers startbureau
1. Reiskosten die gemaakt worden voor het uitoefenen van de functie, waaronder:

1.1. van en naar het startlocatie
1.2. bijwonen oefensessies

2. Maximaal 1 consumpties per functioneel aanwezig uur, af te halen bij hoofd startbureau.

Medewerkers buitendienst
1. Reiskosten die gemaakt worden voor het uitoefenen van de functie, waaronder:

1.1. bouwen van een route
1.2. bepijlen en verwijderen van pijlen
1.3. markeren van OLAT wandelpaden
1.4. verkennen clubreis
1.5. van en naar de startlocatie als voorloper bij een wandeltocht, etc..

2. Consumptie in horeca onderweg tot maximaal € 5,00 per medewerker per dag.
3. Bij inzet eigen fiets: € 15,00 per wandeltocht voor fietsonkosten en dito schoonmaak.
4. Maximaal 3 consumpties per wandeltocht, af te halen bij hoofd startbureau.

OLATNieuws
1. Reiskosten die gemaakt worden voor het ophalen en wegbrengen OLATNieuws
2. Bij inpakken thuis: maximaal € 10,00 per nummer voor koffie/thee etc.

Computerkosten
1. Bij intensief gebruik van de eigen computer voor OLAT werkzaamheden kan een vergoeding tot maximaal € 75,00 per jaar worden toegekend voor afschrijving hardware. Hiervoor kan via de penningmeester een verzoek worden ingediend. Het bestuur beslist of en tot welk bedrag men hiervoor in aanmerking komt.
2. Vergoeding van materiaalkosten, waaronder papier en cartridges/inkt.

In alle andere zaken tot € 50,00 beslist de penningmeester en daarboven het bestuur.

Zaken die men privé koopt voor OLAT noodzakelijk voor het uitoefenen van een functie dan wel uitvoering van een evenement kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester tegen overlegging van een factuur, kassabon etc.
Voor aankopen boven € 100,00 is echter toestemming nodig van het bestuur.

Een declaratieformulier kan worden opgevraagd bij de penningmeester.

Bestuur OLAT
Sint-Oedenrode, 14 januari 2020