OLATNieuws

Ons nieuwsblad, OLATNieuws, verschijnt 11 keer per jaar. Maandelijks ontvangen de leden, 1 per adres, dit thuis. Via de rubriek `Van de bestuurstafel`geeft het bestuur up to date informatie over het reilen en zeilen van de vereniging. Ook evenementen en zaken die anderszins om aandacht vragen vorden in het clubblad vermeld. In plaats van per post, kan het clubblad ook digitaal worden toegezonden. Leden die in het buitenland wonen, krijgen het clubblad digitaal.

Download hiernaast de pdf van deze uitgave of oudere nummers.

OLATNieuws redactie

Vormgeving en eindredactie: Lineke den Boer
Redactie: Lineke den Boer,
Mariet Ahlers en "vacatures"

Fotografie: Noud Wijn en Frans van den Boom

Archivering: Otto Ahlers


Inleveren kopij:
Tot uiterlijk de 15e van de maand.

Redactie: swueintalo.[antispam].@olat.nl
Aanleveren van foto's voor het archief: feihcraotof.[antispam].@olat.nl

 

OLAT Websiteredactie
Websiteredactie: eitcaderetisbew.[antispam].@olat.nl
Coordinatie: Petra Rommers, sremmor.p.[antispam].@olat.nl
Redactie: Petra Rommers, Ankie van Boxtel, Mariet Ahlers

Webmaster kunt u bereiken op: etisbew.[antispam].@olat.nl
Coördinatie website: Otto Ahlers, srelha.o.[antispam].@olat.nl