Clubkampioenschap

De 21e clubcompetitie

Alweer voor de 21e keer organiseert OLAT een clubcompetitie voor haar prestatiewandelaars. die zich door het jaar heen met elkaar willen meten. 

In 2020 hebben we het clubkampioenschap echter moeten cancelen.
Door corona bleven er vrijwel geen georganiseerde wandelingen meer over.
De spoeling werd te dun om te kunnen bepalen wie de clubkampioenen van 2020 zouden worden.

Op dit moment kunnen we nog niet voorzien hoe het in 2021 zal gaan lopen.
We blijven echter optimistisch en houden goede moed! Er komt een tijd dat we weer ‘gewoon’ georganiseerd mogen gaan wandelen.

Programma indeling

Het programma bestaat uit deelname aan landelijke lange-afstandswandeltochten en prestatiewandelingen. Wij hanteren hiervoor het programma dat jaarlijks door de sectie lange afstand van de KWBN wordt samengesteld. In principe telt elke wandeling uit dat programma mee. Het jaaroverzicht wordt gepubliceerd op de OLAT-website en in het OLATNieuws. Per deelnemer tellen maximaal 26 deelnames mee. Bij meer dan 26 deelnames worden die met de minste punten niet meegeteld. Per deelnemer telt slechts 1 deelname per regulier weekend mee. Bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat er 2 tochten meetellen in een ‘lang weekend’. Er moet dan 1 rustdag tussen de twee tochten zitten.

Klassering

Na het volbrengen van een tocht uit het jaarschema meldt de deelnemer zich binnen 2 dagen bij de competitieleiding. (Frank Marchand) Bij voorkeur gebeurt dat via e-mail of WhatsApp. U meldt de tocht, de gelopen afstand en eventueel de tijd waarbinnen u de afstand hebt voltooid. De competitieleider verwerkt de gegevens door puntentoekenning aan de door u geleverde prestatie. Voor sommige tochten kunt u extra punten verdienen. Ook speelt de geregistreerde tijd daarbij een rol. Hiervoor is tevens een schema beschikbaar. Na het toekennen van de punten wordt wekelijks een overzicht gemaakt en via de website bekendgemaakt. In het OLATNieuws komt ook steeds een overzicht.

Clubkampioen en wisselbeker

Uiteindelijk ontstaat er een totaal jaaroverzicht en is duidelijk wie op de jaarvergadering van OLAT kan worden gehuldigd als clubkampioen bij de mannen en bij de vrouwen. Zowel bij de mannen als vrouwen zijn de eerste 3 plaatsen bepalend. Degene die uiteindelijk de meeste punten heeft vergaard, wordt clubkampioen en krijgt de wisselbeker.

blz-18-clubkampioenschap

Deelnemers

Ieder OLAT-lid mag meedoen aan de clubcompetitie. Men moet evenwel in staat zijn een tocht van minimaal 60 km uit het gepresenteerde programma te voltooien. Er is echter 1 uitzondering: voor de 50 km in maart bij OLAT krijg je ook punten. 

Voor info en aanmelden

pahcsneoipmakbulc.[antispam].@olat.nl

of dnahcram.f.[antispam].@olat.nl

 

2021 Activiteit
5 november
vrijdag
20:00 tot
19:00
23e Nacht van OLAT 110 km
Sporthal De Braken, De Braken 1A, 5282 JJ Boxtel
5 november
vrijdag
23:00 tot
19:00
23e Nacht van OLAT 80 km
Sporthal De Braken, De Braken 1A, 5282 JJ Boxtel