Clubkampioenschap

De 20e clubcompetitie

Alweer voor de 20e keer organiseert OLAT een clubcompetitie voor haar prestatiewandelaars. die zich door het jaar heen met elkaar willen meten. 

Programma indeling

Het programma bestaat uit deelname aan landelijke lange-afstandswandeltochten en prestatiewandelingen. Wij hanteren hiervoor het programma dat jaarlijks door de sectie lange afstand van de KWBN wordt samengesteld. In principe telt elke wandeling uit dat programma mee. Het jaaroverzicht wordt gepubliceerd op de OLAT-website en in het OLATNieuws. Per deelnemer tellen maximaal 26 deelnames mee. Bij meer dan 26 deelnames worden die met de minste punten niet meegeteld. Per deelnemer telt slechts 1 deelname per regulier weekend mee. Bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat er 2 tochten meetellen in een ‘lang weekend’. Er moet dan 1 rustdag tussen de twee tochten zitten.

Klassering

Na het volbrengen van een tocht uit het jaarschema meldt de deelnemer zich binnen 2 dagen bij de competitieleiding. Bij voorkeur gebeurt dat via e-mail of WhatsApp. U meldt de tocht, de gelopen afstand en eventueel de tijd waarbinnen u de afstand hebt voltooid. De competitieleider verwerkt de gegevens door puntentoekenning aan de door u geleverde prestatie. Hiervoor is tevens een schema beschikbaar. Na het toekennen van de punten wordt wekelijks een overzicht gemaakt en via de website bekendgemaakt.

Clubkampioen en wisselbeker

Uiteindelijk ontstaat er een totaal jaaroverzicht en is duidelijk wie op de jaarvergadering van OLAT kan worden gehuldigd als clubkampioen bij de mannen en bij de vrouwen. Zowel bij de mannen als vrouwen zijn de eerste 3 plaatsen bepalend. Degene die uiteindelijk de meeste punten heeft vergaard, wordt clubkampioen en krijgt de wisselbeker.

Top 3 Clubkampioenschappen 2018 dames en heren

Deelnemers

Ieder OLAT-lid mag meedoen aan de clubcompetitie. Men moet evenwel in staat zijn een tocht van minimaal 60 km uit het gepresenteerde programma te voltooien. Competitieleider is Frank Marchand.

Voor info en aanmelden

pahcsneoipmakbulc.[antispam].@olat.nl

of dnahcram.f.[antispam].@olat.nl

 

2019 Activiteit
  Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria