LPS

Frank Marchand (voorzitter en bestuursafgevaardigde)
Piet van der Ree (secretaris en notulist)
wedstrijdsecretaris (vacant)
Pierre Emans
Hans de Vries
e-mail: spl.[antispam].@olat.nl

Parcoursen en GPS

Parcoursbouwers:
Ad Verbakel, tel.: 0413 212161
Theo van Boxmeer
Johan van de Sande
Martien Habraken
Ton Vissers

GPS
Otto Ahlers

OLAT Wandeldagen

Mia Dielesen
tel.: 040 2552742,
e-mail: negadlednaw-talo.[antispam].@olat.nl
Joop Wesseling, (voorzitter), Antoinet Gooren (coördinatie verzorging), Ad Ketelaars, Ad Verbakel

Boetiek

Daniëlle van Stuivenberg, tel.: 0499 461415

Overnachting Vierdaagse

Isis La Croix
e-mail: esgaad4gnithcanrevo.[antispam].@olat.nl
tel. (tussen 18.00-20.00 uur): 06-38255805

Redactie OLATNieuws

Gerda Woestenberg (coördinatie)
Lineke den Boer (eindredactie en vormgeving)
Mariet Ahlers
Lies Wesseling
e-mail: swueintalo.[antispam].@olat.nl

Noud Wijn (fotografie)
Otto Ahlers (archivering en techniek)
e-mail: feihcraotof.[antispam].@olat.nlDagwandeltochten

Ad Ketelaars (voorzitter)
Antoinet Gooren
Ad Verbakel
Theo van Boxmeer
Jo Willems

e-mail: nethcotgad.[antispam].@olat.nl

Rooise Wandelingen

Betsie van Mil, tel.: 0413 475454
Johan vd Sande, tel.: 0413 473375
Peter vd Laar, tel.: 0413 474755

Avondvierdaagse Sint-Oedenrode

Betsie van Mil, tel.: 0413 475454

Wandelen op Dinsdag

Antoinet Gooren
tel.:013 5054508
e-mail: neroog.a.[antispam].@olat.nl

Mieke van Boxtel (coördinatie)
tel.:0411 622188
e-mail: letxobnavca.[antispam].@home.nl

Myriam van den Berg
tel.:073 5325286
e-mail: grebdvm.[antispam].@home.nl

Pieter van Doorn
tel.: 0492-382210 of 06-52373639
e-mail: nroodnavp.[antispam].@onsbrabantnet.nl

Wandelgroep Oirschot

Harrie Paulissen (voorzitter)
Marian van Son (secretaris/penningmeester)
leden:
Frank van Hamsvoort
Jos Deenen
Ger van Heesch
Jan Vlemminx
Hans van de Wiel

e-mail: tohcsrio.[antispam].@olat.nl

  Clubreizen

Isis La Croix
e-mail: nezierbulc.[antispam].@olat.nl
tel. (tussen 18.00-20.00 uur): 06-38255805

bankrekening NL56 RABO 0157 9507 43
t.n.v. OLAT Sint-Oedenrode

Commissie onderscheidingen

p/a Peppelbos 40
4191 MG Geldermalsen
OLAT-leden kunnen jaarlijks tot 15 november voorgedragen worden, waarna de commissie de voordrachten beoordeelt

OLAT-Wandelpaden

Frank Marchand (coördinatie en bestuursafgevaardigde)
tel.: 013-5702662
e-mail: nedaplednaw.[antispam].@olat.nl
Jan van Berkel (Airbornepad)
Frank Marchand (Hertog Hendrikpad)
Theo Beelen (Graaf van Hornepad)

OLAT Verzorging

Jo Willems, Magazijnmeester
Antoinet Gooren, OWD
Joop Wesseling, Vierdaagse team Nijmegen
Frank Marchand, LPS, bestuursafgevaardigde
Vacant, Avond4daagse Rooi

Websiteredactie & beheer

Petra Rommers (coördinatie)
Mariet Ahlers
Ankie van Boxtel
Otto Ahlers
Harrie Paulissen
e-mail: eitcaderetisbew.[antispam].@olat.nl