Bindingsvormen en lidmaatschappen 2023-2025

De KWbN Ledenraad heeft op 31 mei 2022 het nieuwe model ‘Bindingsvormen en lidmaatschappen 2023-2025’ vastgesteld. Dat model is tot stand gekomen na een lang en zorgvuldig proces, met nauwe betrokkenheid van wandelaars en wandelorganisaties.

Via panels, enquêtes en werkgroepen spraken we hen uitgebreid over ontwikkelingen in de maatschappij en binnen het wandelen. We onderzochten
wandelgedrag, wandelvoorkeuren en de tevredenheid over onze huidige dienstverlening. Dit alles om een scherp beeld te krijgen van de wensen van hedendaagse wandelaars. Met wandelorganisaties bespraken we daarnaast hun grootste uitdagingen, kansen en ondersteuningsbehoeften.

In ons nieuwe model staat de wandelaar centraal. We willen waarde toevoegen, relevant en persoonlijk zijn. Door wandelaars een wandelplatform vol inspiratie, informatie en passende producten en diensten te bieden. Maar ook door lidorganisaties te ondersteunen bij hun kerntaken, door meer nadruk op belangenbehartiging te leggen én door samen met bondgenoten aan de toekomst van het Nederlandse wandelen te werken.

Keuzevrijheid en toegevoegde waarde zijn daarbij belangrijke begrippen. Wandelaars en organisaties bepalen zelf of en hoe zij zich aan KWbN willen binden. Dat betekent dat we het verplichte KWbN-lidmaatschap voor verenigingsleden loslaten en dat er één KWbN-lidmaatschap voor alle wandelaars komt. Maar ook dat je donateur kunt worden of als bondgenoot een actieve bijdrage levert en individuele afspraken met KWbN kan maken.

In dit document vind je alle bindingsvormen, lidmaatschappen, producten, diensten en bijbehorende tarieven. Het complete document kun je hier downloaden.