Enthousiaste bestuursleden gezocht

Geplaatst op 27-02-2020  -  Categorie: Verenigingsnieuws  -  Auteur: Ankie van Boxtel  -  Bron: Petra Rommers en Harrie Paulissen

De activiteiten van onze vereniging groeien nog steeds door. Het bestuur kent op dit moment 6 leden (4 mannen en 2 vrouwen) en de wens is om een bestuur van 9 leden te hebben, wat tevens een goede afspiegeling is van de ledensamenstelling van de vereniging. Om op sterkte te kunnen draaien zoekt het bestuur nu uitbreiding met een 2-tal nieuwe enthousiaste bestuursleden. Zij heeft daarbij een voorkeur voor vrouwen, gegeven de huidige samenstelling van het bestuur. Bestuurservaring in een andere omgeving is een pre. Een bestuurslid van OLAT is ook altijd actief in een of meerdere commissies van de vereniging of als vrijwilliger bij bepaalde activiteiten.

Het is de gewoonte dat geïnteresseerde kandidaten eerst een aantal maanden als toehoorder aansluiten bij de bestuursvergaderingen en dat met hen in december vastgesteld wordt of zij daadwerkelijk toetreden tot het bestuur tijdens de algemene Ledenvergadering van OLAT, meestal begin februari van het kalenderjaar.

De insteek is dat de nieuwe bestuursleden als ‘gewoon’ bestuurslid starten en dat in een later stadium in overleg vastgesteld wordt met welke portefeuille zij verder aan de slag gaan. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de eigen affiniteit bij bepaalde portefeuilles.

Wil je meer weten over een bestuursfunctie bij OLAT neem dan contact op met de secretaris via secretaris@olat.nl of per telefoon via 076 5964027. Wij zien uit naar versterking!

Bestuur OLAT