Joop Wesseling erelid OLAT

Geplaatst op 06-03-2017  -  Categorie: Verenigingsnieuws  -  Auteur: Ad Ketelaars

Op de jaarvergadering van OLAT is Joop Wesseling wegens zijn vele verdiensten tot erelid van OLAT benoemd. Antoinet Gooren en Ad Ketelaars werden Lid van Verdienste en verder kregen een 6-tal leden de Speld van Verdienste. Er waren circa 150 leden aanwezig op de jaarvergadering in De Vresselse Hut. Uit de jaarcijfers 2016 en begroting 2017 blijkt dat OLAT een gezonde financiële vereniging is.  De basiscontributie van OLAT blijft ongewijzigd. Joop Wesseling werd herkozen als voorzitter en Petra Rommers werd in het bestuur gekozen. Na de pauze werd op ludieke wijze het jubileumprogramma onder de loep genomen, de herinneringen voor het langdurig lidmaatschap opgespeld en de prijzen voor het clubkampioenschap uitgereikt.

BA 20170307 JoopErelid