Verslag Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op 25-08-2021  -  Categorie: Verenigingsnieuws  -  Auteur: Ankie van Boxtel

Afgelopen zaterdag, 21 augustus, werd de Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden in de Vresselse Hut waarbij 78 leden aanwezig waren. Normaliter wordt deze in februari gehouden maar vanwege corona was dit uitgesteld.

Tijdens het openingswoordje werd er onder andere even stilgestaan bij de leden die ons dit jaar zijn ontvallen en bij de leden die momenteel ziek zijn. Na wat andere mededelingen werd de vergadering door de voorzitter geopend.

Bij de ALV werden er diverse zaken besproken zoals: de Notulen van de vorige ALV, Jaarverslagen, het Financieel jaarverslag, Verslag kascommissie maar ook werden de nieuwe statuten behandeld.

Naast deze 'zakelijke' onderwerpen werden er ook nog andere onderwerpen behandeld, te weten:

  • Zo zijn Marian van Son en Rino Hamelink tot het bestuur toegetreden en is Jan Verschuren aspirant-bestuurslid geworden
  • Sjef van Gestel heeft een speciale beker in ontvangst mogen nemen met daarop de tekst "Rollator Kampioen 2021 wsv OLAT" dit naar aanleiding van een artikel van Sjef in het OLAT Nieuws van april j.l.
  • Huldigen van langdurige lidmaatschappen van 25 en 40 jaar
  • Zijn er weer diverse vrijwilligers onderscheiden.
    Speld van Verdienste: Mieke van Eert, Peter van de Laar, Johanna van de Sande
    Lid van Verdienste: Toon en Mieke van Boxtel, Betsie van Mill, Johan van de Sande
    Erelid: Ad Ketelaars

Uiteraard hebben onze hoffotografen Noud & Frans weer foto's gemaakt.

Het was weer een geslaagde ALV.