Verslag Algemene Ledenvergadering OLAT 23 maart 2024

Geplaatst op 26-03-2024  -  Categorie: Verenigingsnieuws  -  Auteur: Ankie van Boxtel

Op zaterdag 23 maart j.l. werd de jaarlijkse Algemene LedenVergadering weer gehouden, zoals gebruikelijk in Natuurpoort de Vresselse Hut.

Tijdens deze goed bezochte ALV (111 leden) zijn diverse belangrijke zaken besproken zoals het huidige aantal leden, de financiën, maar ook stonden we stil bij de leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen maar ook bij een paar heugelijke feiten.

Ook dit jaar hadden we een aantal 25-jarige jubilarissen, zijn werden hiervoor in het zonnetje gezet.

Binnen de OLAT zijn er ook de OLAT clubkampioenschappen waar weer een mooi aantal leden aan hebben deelgenomen.
De uitslag van de Clubkampioenschappen van 2023 is:
Vrouwen
1e Rageni Goeptar-Sewnarain
2e Hanny Klumpkens
3e Marleen Ramakers

Mannen
1e Marcel van Tulden
2e Roelof Otten
3e Jan Dinissen

Degene die het afgelopen jaar in de clubcompetitie de meeste punten heeft verzameld met het wandelen van vele langeafstandstochten is Rageni Goeptar-Swenarain. Zij is dan ook, net zoals vorig jaar, degene die de beker met de grote oren mee naar huis mocht meenemen.

Ook waren er een paar leden die werden onderscheiden met een Speld van Verdienste, Lid van Verdienste en zelfs de Cornelis van Montforttroffee voor hun tomeloze inzet als vrijwilliger voor OLAT.

Speld van Verdienste
* Annie van Doorn
* Gerrie Verstappen
* Daniëlle van Stuivenberg
* Ankie van Boxtel

Lid van Verdienste
* Jan van Berkel
* Myriam van de Berg

Cornelis van Montfort-troffee
* Ad Ketelaars
* Mariet Ahlers

Na al deze huldigen volgende nog een rondvraag en rond 16.15 uur werd de vergadering gesloten.
Tijdens deze ALV heeft onze hoffotograaf Frans uiteraard ook weer foto's gemaakt, deze kunt bekijken via de volgende link: foto's ALV 2024